Prezentare

VIZIUNEA Liceului cu Program Sportiv Botoşani

Liceul cu Program Sportiv Botoşani – spre o şcoală a întregii comunităţi ce asigură o educaţie modernă fundamentată pe valorile sportive. 

MISIUNEA Liceului cu Program Sportiv Botoşani

,,Școala noastră urmăreşte să asigure  elevilor cu aptitudini sportive  dezvoltarea spiritului competitiv, în plan sportiv și intelectual,  în sensul formării de  personalități puternice, autonome, capabile de  lucru în echipă, deschise spre schimbare, spre societatea cunoaşterii şi  spre respectarea valorilor integratoare  într-o societate dinamică”. 

Liceul cu Program Sportiv Botoșani, funcţionează  cu 35 de clase: 6 la ciclul primar, 12 la ciclul gimnazial şi 17 la cel liceal şi cu 4 secţii sportive: atletism (băieți+fete), fotbal (băieți), handbal (băieți+fete) şi lupte libere (fete) și greco-romane (băieți). L.P.S. este recunoscut deja ca o unitate de prestigiu a învăţământului botoşănean datorită rezultatelor obţinute, atât la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale cât şi la concursurile pe discipline de învăţământ, aniversând in 2015, 25 de ani de la inființare.

       În competiţiile sportive, s-au obţinut 1564 de medalii din care 471 de aur, 543 de argint şi 550 de bronz, la Campionatele Naţionale, Balcanice, Europene şi Mondiale.

       La olimpiadele şcolare, elevii liceului au participat cu rezultate meritorii la fazele locale și naţionale ale olimpiadelor  de biologie, geografie, matematică, cultură civică şi pregătire sportivă teoretică - unde au obţinut numeroase premii și mențiuni. De asemenea rezultate deosebite au fost obținute și la concursurile extraşcolare, iar in anul 2011 în liceu a fost înființat Cercul Olimpic «Olympia», unde printre oaspeții de onoare locali, au participat și marile personalități ale sportului românesc, fostul ministru al sportului Gabriela Szabo  și marea sportiva a  țării Doina Melinte.

      Condiţii de studiu şi instruire:  Liceul dispune de: 20 săli de clasă, laborator de chimie-fizica, biologie, limbi moderne, 2 cabinete de informatică (toate dotate  cu mobilier nou), Centru de Documentare şi Informare, bibliotecă,  microcantină şi internat pentru sportivii de performanţă, precum și trei microbuze pentru transportul elevilor la competiții și  diverse acțiuni  școlare și extrașcolare.

       Pregătirea sportivă se desfăşoară  la baza sportivă proprie, formată din :  stadion  în  aer liber cu gazon sintetic  (pistă circulară de atletism – 250 m., sector de sărituri şi aruncări) şi un teren de handbal bituminat, 2 terenuri de fotbal gazonate pentru pregătire și competiții (in colaborare cu Fotbal Club Botoșani și Primăria Botoșani), sală de sport  modernă de dimensiuni olimpice pentru jocuri, 1 sală de lupte  pentru pregătire și competiții locale și naționale , 1  sală de forţă şi fitness dotată corespunzător, saună și bazin pentru refacerea sportivilor.

       Conştientizând dimensiunea europeană,  Liceul cu Program Sportiv Botoșani a desfășurat diverse schimburi de experiență cu profesori și elevi din Italia, Franța, Spania, Suedia, Norvegia, Danemarca, elevii noștri ajungând până la Parlamentul European de la Strasbourg.

       Colectivul de cadre didactice este format din profesori titulari, calificaţi, cu grade didactice superioare şi specializare sportivă,  licențiați de federațiile de specialitate.

       Sportivii de performanţă ai liceului, au fost şi sunt promovați la loturile naţionale, la cluburile de seniori din ţară, iar absolvenţii noştri sunt azi: profesori de educaţie fizică şi sport, română, matematică precum și la alte discipline, medici, ingineri, economişti, medici veterinari, cadre militare, arbitri, antrenori, etc. 

           La ,,jubileul” unui sfert de veac de existență, Liceul cu Program Sportiv Botoșani raportează: 23 de generații cu 2.096 de absolvenți (din 86 de clase a XII-a), iar pe plan sportiv un bilanț remarcabil.

Rezultate internaționale:

4 medalii  la Campionatele Mondiale;

7 medalii de la Campionatele Europene;

52 de medalii de la Campionatele Balcanice;

26 de medalii de la alte competiții internaționale;

Un total de 89 de medalii  la aceste competiții.

Rezultate  naționale:

1.254 de medalii (383 de aur, 419 de argint şi 452 de bronz);

Total: 383 de titluri  de campioni ai Romaniei;

60 de medalii (13 de aur) la,,Cupa României”;

Acestora se adaugă încă 221 de medalii cucerite la alte competiții.Total 1.384.

Au fost sau mai sunt în loturile naţionale de juniori 133 de sportivi ai LPS: 41 de atleţi, 57 de luptători (5 fete), 10  fotbaliști și 20 de handbaliști (9 fete).

Doi ,,antrenori emeriţi” şi șapte ,,maeştri ai sportului” (2 atleți și 5 luptători) completează bilanţul aniversar al instituţiei.


                   Oferta de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017


Ciclul  primar      : 2 clase pregătitoare = 50 de locuri și 2 clase I = 50 de locuri


Ciclul  gimnazial  : 3 clase a V-a  profil sportiv = 75 de locuri


Ciclul liceal         : 4 clase a IX-a  profil sportiv , specializarea instructor sportiv = 112 locuri